A Szervezet

A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata 2012. szeptember 1-jével, Magyarország első, intézményi doktorandusz érdekképviseleti szervezeteként kezdte meg működését. A PTE DOK összegyetemi szinten látja el feladatait, mindezek mellett egy alulról építkező szervezet, amely a Pécsi Tudományegyetemen működő doktori iskolák választott képviselőiből áll.

A szervezet az alábbi három fő dimenzióban határozza meg feladatait:

  • Érdekképviselet
  • Tudományszervezés
  • Támogatások biztosítása

Rendezvények

A szervezet a doktori képzésben résztvevők igényeihez igazodva elkötelezett a pécsi doktoranduszok tudományos és szakmai előmenetelének biztosításában. Ennek szellemében a PTE DOK számos rangos és az évek során hagyománnyá váló konferenciának az alapítója, amellyel a szervezet több ízben kivívta már a szakma elismerését. Rendezvényeinkre a hazai doktoranduszok mellett, évről-évre egyre nagyobb létszámú külföldi résztvevő adja le jelentkezését Európa számos egyeteméről.

Aktuális rendezvény


onlineOKW

Online oktatói készségfejlesztő workshop
Az oktatói utánpótlás biztosítása napjaink magyar felsőoktatásának egyik legnagyobb kihívása. A doktori képzésben részt vevő hallgatók jelentik a felsőoktatási intézmények, köztük Egyetemünk jövőbeli oktatóinak elsődleges bázisát. A felsőoktatás hosszútávú fenntarthatóságához elengedhetetlen, hogy a doktori fokozatot szerzett hallgatók az oktatói munkát elősegítő készségekkel és kompetenciákkal rendelkezzenek.

Szervezetünk 2021 tavaszán ONLINE formában folytatja az Oktatói készségfejlesztő workshop eseménysorozatot, melynek kiemelt célja a doktoranduszok oktatói készségeinek és kompetenciáinak fejlesztése és pedagógiai ismereteik bővítése.
A workshop keretein belül a résztvevők a doktori képzésben felmerülő oktatói és témavezetői feladataik során hasznosítható ismeretanyagra tehetnek szert, amelyet a jövőbeli egyetemi oktatói munkájukban is kamatoztathatnak.
 

részletek

MedPECS21

Medical Conference for PhD Students and Experts of Clinical Sciences

- The digital experience - 
 
Call for application:
 
The Doctoral Student Association of the University of Pécs (PTE DOK) is proud to organize its multidisciplinary scientific event, the Medical Conference for PhD Students and Experts of Clinical Sciences (MedPECS 2021) for the fourth time.
 
The main goal of the Conference is to create a platform and provide a good opportunity for doctoral students to exchange ideas, give scientific presentations, and also strengthen personal and professional networks.

Date of the conference: 15th of May 2021 (Saturday)
Online conference platform: Microsoft Teams

This year, the scientific program is redesigned to emphasise all fields related to the COVID-19 outbreak, including topics about management, treatment, prevention, complications, and its social and economic impacts. We encourage everyone to present their related research findings at our event.
 
We are pleased to invite PhD and undergraduate students from the fields of medical, health, and pharmaceutical sciences to the online 'MedPECS 2021' where you will have the opportunity to present your research in oral or e-poster sessions.

In case you need any further information, do not hesitate to contact us at info.medpecs@pte.hu!

Looking forward to seeing you,
 

Bence Závodi
president
Doctoral Student Association
University of Pécs

részletek

Pályázatok

Aktuális pályázati lehetőségek

Pályázat megnevezése Pályázat kategóriája Pályázat határideje
Kiemelkedő közéleti ösztöndíj 2020/2021. tavaszKiemelkedő közéleti ösztöndíj2021-08-02 12:00:00