Adatvédelem és adatkezelés

Adatvédelmi tájékoztató a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatának weboldalához kapcsolódó adatkezelésekről
 
A Pécsi Tudományegyetem kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet , az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, az egyéb jogszabályoknak, és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el.

 
 
A Pécsi Tudománegyetem Doktorandusz Önkormáynzat hivatalos weboldalának (phdpecs.hu) adatvédelmi tájékoztatója az alábbi linken tölthető le.