Kiemelkedő Közéleti Ösztöndíj

Kategória: Kiemelkedő közéleti ösztöndíj | Határidő: 2019-01-31 23:59:00

A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata (a továbbiakban: PTE DOK) a PTE DOK Küldöttgyűlésének 541/2018. (IX. 18.) számú határozata alapján, valamint a Pécsi Tudományegyetem Térítési és Juttatási Szabályzat 25. § (2) bekezdésének, illetve a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata Gazdálkodási és Juttatási Szabályzata 12. § (6) bekezdésének megfelelően ezúton kiemelkedő közéleti ösztöndíj-pályázatot ír ki a 2018/2019-es tanév őszi félévre, amelynek feltételei az alábbiak.

A kiemelkedő közéleti ösztöndíj fogalma

Kiemelkedő közéleti ösztöndíj a PTE DOK Alapszabály 3. § (1) bekezdésében meghatározott feladatai ellátásához szükséges tevékenység ellátásáért vagy teljesítmény nyújtásáért a PTE DOK tisztségviselői, ügyvivői vagy az Egyetemmel aktív hallgatói jogviszonyban álló hallgatók vagy doktorjelöltek részére nyújtható ösztöndíj.

Pályázati jogosultság

A PTE DOK által kiutalható kiemelkedő közéleti ösztöndíjban azok a teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben, illetve doktori képzésben részt vevő, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók, valamint doktorjelöltek részesülhetnek, akik

a) a PTE DOK tisztségviselői;

b) a PTE DOK ügyvivői;

c) a PTE DOK által egyedileg meghatározott közéleti tevékenységet végeznek.

 

A pályázati határidők

A jogosultak kötelesek minden hónap rendes Elnökségi üléséig benyújtani kiemelkedő közéleti ösztöndíj pályázataikat a PTE DOK Elnökségének címezve.

Pályázati határidők (beérkezési) a félévben
 

2018 szeptember – 2018. szeptember 13.

2018 október – 2018. október 4.

2018 november – 2018. november 8.

2018 december – 2018. december 13.

2019 január – 2019. január 7.

 

Tekintettel arra, hogy az Elnökségnek csak a határidőig beérkező pályázatokat áll módjában elbírálni, ezért felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a határidőn túl érkezett pályázatokat Elnökség a soron következő rendes Elnökségi ülésen fogja tárgyalni.

A kiemelkedő közéleti ösztöndíj mértéke

A kiemelkedő közéleti ösztöndíj jogcímen megítélhető ösztöndíjak mértékét a PTE DOK Küldöttgyűlése a PTE DOK Gazdálkodási és Juttatási Szabályzata alapján határozza meg.

A pályázatok elbírálása

A kiemelkedő közéleti ösztöndíj-pályázatokról az Elnökség javaslata és az Ellenőrző Bizottság ellenőrzését követően az Alapszabály 10. § (1) n) pontja alapján Küldöttgyűlés dönt.

Jogorvoslat

A döntést jogszabály- vagy szabályzatsértésre hivatkozással a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül lehet megtámadni a Másodfokú Tanulmányi Bizottságnál.

 

Kelt: Pécs, 2018. szeptember 5.

 

Pónusz Róbert s.k.
elnök
Pécsi Tudományegyetem
Doktorandusz Önkormányzat

Letölthető dokumentumok:

Pályázati felhívás
KKÖ Űrlap