Választási felhívás - megismételt jelöltállítás

Kategória: Személyzeti pályázat | Határidő: 2018-10-12 13:00:00
 
Választási felhívás
Megismételt jelöltállítás
a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatának 2018. évi doktori iskolai küldött-választására
 
A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat (a továbbiakban: PTE DOK) Választási Bizottsága a PTE DOK Alapszabály 48. § (5) értelmében a következők szerint írja ki a PTE DOK 2018. évi küldött-választásásnak megismételt jelöltállítási időszakát.
 
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 63. § (1) bekezdése értelmében a doktori képzésben részt vevők intézményi képviseletét a felsőoktatási intézmény részeként működő doktorandusz önkormányzatnak kell ellátnia.
 
A Választási Bizottság választási eljárás határnapjait az alábbiak szerint állapítja meg a Pécsi Tudományegyetem doktori iskolái tekintetében:
 
Megismételt-jelöltállítási időszak:
2018. október 8-12.
 
A megismételt-jelöltállítási időszak a Pécsi Tudományegyetem alábbi doktori iskolákban kerül kiírásra:
 
Biológiai és Sportbiológiai Doktori Iskola
Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola
Filozófia Doktori Iskola
Gazdálkodástani Doktori Iskola
Irodalomtudományi Doktori Iskola
 
 
A választás operatív lebonyolításáért a PTE DOK Küldöttgyűlése által megválasztott Választási Bizottság felel.
 
A jelöltállítás és a választás a doktori iskolák adminisztrációját ellátó helyiségekben történik. A Választási Bizottság egyedi döntése alapján a szavazás a PTE DOK irodájában is megvalósítható.
 
A Választási Bizottság:           dr. Kis Kelemen Bence, elnök
                                               Bódog Ferenc, tag
                                               Fekete Dénes, tag
                                               Rácz Tamás, tag
                                               Závodi Bence, tag
 
Kérem, hogy amennyiben bármilyen kérdése merülne fel az eljárással kapcsolatban, lépjen kapcsolatban a Választási Bizottsággal a kis.kelemen.bence@pte.hu e-mail címen.
 
Kelt Pécsett, 2018. október 4. napján
 
 
dr. Kis Kelemen Bence s.k.
elnök
Választási Bizottság
Pécsi Tudományegyetem
Doktorandusz Önkormányzat