Kiemelkedő közéleti ösztöndíj 2018/2019. tavasz

Kategória: Kiemelkedő közéleti ösztöndíj | Határidő: 2019-08-06 16:00:00
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kiemelkedő közéleti ösztöndíj

 
A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata (a továbbiakban: PTE DOK) a PTE DOK Küldöttgyűlésének 8/2019. (I. 14.) számú határozata alapján, valamint a Pécsi Tudományegyetem Térítési és Juttatási Szabályzat 25. § (2) bekezdésének, illetve a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata Gazdálkodási és Juttatási Szabályzata 12. § (6) bekezdésének megfelelően ezúton kiemelkedő közéleti ösztöndíj-pályázatot ír ki a 2018/2019-es tanév tavaszi félévre, amelynek feltételei az alábbiak.

A kiemelkedő közéleti ösztöndíj fogalma
 
Kiemelkedő közéleti ösztöndíj a PTE DOK Alapszabály 3. § (1) bekezdésében meghatározott feladatai ellátásához szükséges tevékenység ellátásáért vagy teljesítmény nyújtásáért a PTE DOK tisztségviselői, ügyvivői vagy az Egyetemmel aktív hallgatói jogviszonyban álló hallgatók vagy doktorjelöltek részére nyújtható ösztöndíj.
Pályázati jogosultság

A PTE DOK által kiutalható kiemelkedő közéleti ösztöndíjban azok a teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben, illetve doktori képzésben részt vevő, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók, valamint doktorjelöltek részesülhetnek, akik

a) a PTE DOK tisztségviselői;
b) a PTE DOK ügyvivői;
c) a PTE DOK által egyedileg meghatározott közéleti tevékenységet végeznek.
 
A pályázati határidők

A jogosultak kötelesek minden hónap rendes Elnökségi ülését megelőző napig benyújtani kiemelkedő közéleti ösztöndíj pályázataikat a PTE DOK Elnökségének címezve.
 
Pályázati határidők (beérkezési) a félévben

2019 február – 2019. február 1.
2019 március – 2019. március 5.
2019 április – 2019. április 2.
2019 május – 2019. május 7.
2019 június – 2019. június 4.
2019 július – 2019. július 3.
2019 augusztus – 2019. augusztus 6.


Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy tekintettel arra, hogy az Elnökségnek csak a határidőig beérkező pályázatokat áll módjában elbírálni, ezért a határidőn túl  érkezett pályázatokat a soron következő rendes Elnökségi ülésen fogja tárgyalni.

A kiemelkedő közéleti ösztöndíj mértéke

A kiemelkedő közéleti ösztöndíj jogcímen az idei félévben összesen kiosztható ösztöndíj összegét, valamint mértékeit a PTE DOK Küldöttgyűlése a PTE DOK Gazdálkodási és Juttatási Szabályzata alapján határozza meg.

A pályázatok elbírálása
 
A kiemelkedő közéleti ösztöndíj-pályázatokról az Elnökség javaslata és az Ellenőrző Bizottság ellenőrzését követően az Alapszabály 10. § (1) n) pontja alapján Küldöttgyűlés dönt.
 
Jogorvoslat

A döntést jogszabály- vagy szabályzatsértésre hivatkozással a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül lehet megtámadni a Másodfokú Tanulmányi Bizottságnál.


Kelt Pécsett, 2019. január 14. napján
Pónusz Róbert s.k.
elnök
Pécsi Tudományegyetem
Doktorandusz Önkormányzat