Intézményi szakmai és tudományos ösztöndíj 2018/2019 tavasz

Kategória: Intézményi szakmai tudományos ösztöndíj | Határidő: 2019-05-08 23:59:00
Pályázati felhívás
Intézményi szakmai és tudományos ösztöndíj
 
A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatának (a továbbiakban: PTE DOK) Küldöttgyűlése a Pécsi Tudományegyetem Térítési és Juttatási Szabályzatának (a továbbiakban: TJSZ) 4. § (2)-(3) bekezdései, valamint a 18. § (3a) bekezdése, valamint a szervezet Gazdálkodási és Juttatási Szabályzatának 11. § (1) d) pontja alapján 54/2019. (IV. 10.) számú határozatával írja ki a 2018/2019-as tanév tavaszi szemeszterének intézményi szakmai és tudományos ösztöndíjpályázatát.
 
Pályázati jogosultság
 
Az intézményi szakmai és tudományos ösztöndíjban az Egyetem teljes idejű doktori képzésében résztvevő, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező doktoranduszai részesülhetnek.
 
A pályázat benyújtásának módja
 
A pályázatot a TJSZ 6. sz. mellékletében szereplő, doktoranduszokra vonatkozó űrlapon, papír alapon lehet benyújtani a PTE DOK részére. Minden pályázó egy pályázati időszakban, ösztöndíjanként egy pályázatot nyújthat be. A pályázatokat kizárólag postai úton, tértivevényes formában, ajánlott küldeményként lehet benyújtani, az alábbi címre:
 
Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat (Pécsi Tudományegyetem Rektori Hivatal – 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.)
 
A borítékon minden esetben szerepelnie kell az „intézményi szakmai és tudományos ösztöndíj” megjelölésnek.
 
Pályázati határidő
 
A pályázat beérkezés határideje:
2019. május 8.
 
A pályázat elbírálásának módja
 
A beadott pályázatokat a PTE DOK Térítési és Juttatási Bizottsága rangsorolja, majd az abból készült javaslatról a szervezet Küldöttgyűlése nyílt szavazással dönt.
 
A nyertes pályázók a félév végén egy összegben részesülnek az ösztöndíjban.
 
 
 
 
Jogorvoslat
 
A pályázó a Küldöttgyűlés pályázatát érintő érdemi döntése ellen, a közléstől, illetve a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül jogorvoslattal élhet, amelyet a PTE DOK-hoz címezve az Egyetem Másodfokú Tanulmányi Bizottságához kell benyújtani.
 
 
Kelt Pécsett, 2019. április 10. napján
 
 
Pónusz Róbert s.k.
elnök
Pécsi Tudományegyetem
Doktorandusz Önkormányzat