Kiemelkedő Tudományos és Művészeti Ösztöndíj 2018/2019 tavasz

Kategória: Kiemelkedő tudományos és művészeti ösztöndíj | Határidő: 2019-05-08 23:59:00
Pályázati felhívás
Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat
Kiemelkedő Tudományos és Művészeti Ösztöndíj
 
Alulírott Pónusz Róbert, a Pécsi Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) Doktorandusz Önkormányzatának (a továbbiakban: PTE DOK) elnöke, a PTE DOK Küldöttgyűlésének 53/2019. (IV. 10.) sz. határozata alapján a következő pályázati felhívást teszem közzé.
 
A pályázat célja
 
A kiemelkedő tudományos és művészeti ösztöndíj célja, hogy a PTE DOK –az Alapszabály 3. § (1) bekezdés k) pontjában rögzített feladatának megfelelően elősegítse az Egyetem doktori képzésben résztvevő hallgatóinak szakmai-tudományos előmenetelét.
 
A kiemelkedő tudományos és művészeti ösztöndíj az Egyetem nappali doktori képzésben résztvevő hallgatói számára tanévenként két pályázati ciklusban (őszi és tavaszi félév), valamint két kategóriában és két-két alkategóriában biztosít egyszeri alkalommal folyósítandó ösztöndíjat:
 
A) tudományos tevékenységek,
a) tudományos előadás tartása hazai vagy nemzetközi konferencián,
b) egyéb szakmai tevékenység;
B) művészeti tevékenységek,
a) tudományos előadás tartása hazai vagy nemzetközi konferencián,
b) egyéb szakmai tevékenység.
 
 
A pályázat beadásának feltételei
 
A pályázatra beadhatja jelentkezését, akinek az Egyetemmel aktív doktorandusz hallgatói jogviszonya áll fenn, amennyiben
a) az Egyetem és a pályázó közötti aktív doktorandusz hallgatói jogviszony a jelentkezés félévében és az ösztöndíjjal támogatott időszak alatt is fennáll;
b) vállalja, hogy a kiemelkedő tudományos és művészeti ösztöndíj elnyerése esetén, a pályázatának megvalósulását követően a PTE DOK számára írásos formában, saját kézjegyével ellátott beszámolót készít Kiemelkedő Tudományos és Művészeti Ösztöndíj Pályázati Szabályzata (a továbbiakban: Pályázati Szabályzat) 2. számú mellékletében foglalt szempontok alapján.
 
Minden pályázó egy pályázati időszakban, egy alkategóriában csak egy pályázatot nyújthat be.
 
A pályázatok elbírálása
 
A beadott pályázatokat a PTE DOK Térítési és Juttatási Bizottsága rangsorolja.
 
A PTE DOK Térítési és Juttatási Bizottság által felállított rangsorról és a támogatási összegről a PTE DOK Küldöttgyűlése szavazás útján dönt.
 
A kiemelkedő tudományos és művészeti ösztöndíj alapja
 
1. A pályázat kiírása előtti félév megkezdése és a pályázat kiírása között megvalósult aktív tudományos és művészeti tevékenység. Amennyiben a pályázó korábban adott már be sikeres pályázatot, az egyes tevékenységeket igazoló dokumentumok csak a legutóbbi pályázati kiírás óta eltelt időszakból nyújthatók be.
2. A pályázat keretében megvalósítani kívánt tudományos vagy művészeti tevékenység szakmai és költségtervi megalapozottsága, tervezettsége és realitása a jelen szabályzat 3. számú melléklete alapján.
 
A pályázatok elbírálásának menete
1. A pályázatokra maximum 100 pont adható, a Pályázati Szabályzat 1. számú melléklete szerinti megoszlásban.
2. Nyertes pályázat esetén a kiemelkedő tudományos és művészeti ösztöndíj mértéke a megpályázott összeggel, de maximum a Küldöttgyűlés pályázati felhívásában közzétett, az egyes kategóriákhoz és alkategóriákhoz rendelt maximális támogatási összeggel egyezik meg, amennyiben a pályázó pályázata eléri a Küldöttgyűlés által meghatározott, az ösztöndíj elnyeréséhez szükséges minimális pontértéket.
3. A Küldöttgyűlés az ösztöndíj elnyeréséhez szükséges minimális pontértéket minden pályázati időszakban a rendelkezésre álló forrás és az érvényes pályázatok függvényében határozza meg.
4. A Küldöttgyűlés pályázati kategóriánként és alkategóriánként eltérő minimális pontértéket határozhat meg.
 
A fentiekre vonatkozó részleteket a Pályázati Szabályzat mellékletei és jelen kiírás tartalmazzák.
 
Jelen kiírás keretében a 2019. július 1. és 2019. december 31. között megvalósítandó szakmai tevékenységekre lehet pályázni!
 
A pályázat benyújtása
 
A pályázatok benyújtásának határideje:
2019. május 8.
 
A pályázatot kérjük postai úton, tértivevényes módon elküldeni az alábbi címre: Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat (Pécsi Tudományegyetem Rektori Hivatal –7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.)
 
A pályázatok személyes leadására nincs lehetőség!
 
A borítékon szerepelnie kell a „PTE DOK kiemelkedő tudományos és művészeti ösztöndíj 2019. tavasz” megnevezésnek.
 
A pályázat részletes kiírása (a Pályázati Szabályzat, valamint a letölthető űrlapok) megtalálható a PTE DOK weboldalán: http://www.phdpecs.hu
 
Kérdés esetén forduljon bizalommal a PTE DOK munkatársaihoz az info@phdpecs.hu e-mail címen!
 
Kelt Pécsett, 2019. április 10. napján
 
 
Pónusz Róbert s.k.
elnök
Pécsi Tudományegyetem
Doktorandusz Önkormányzat