PTE Doktorandusz Önkormányzat Elnöki Pályázat

Kategória: Személyzeti pályázat | Határidő: 2019-08-30 23:59:00
Pályázati felhívás
a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat
elnökének személyére
 
 
A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatának (a továbbiakban: PTE DOK) Küldöttgyűlése, a 2019. augusztus 7. napján tarott ülésén, a PTE DOK Alapszabály 21. § (3) bekezdése alapján a 183/2019. (VIII. 7.) sz. határozatával pályázatot ír ki 2019. augusztus 9. napjával a szervezet elnökének megválasztására, amelynek feltételei az alábbiak.
 
 
Pályázati jogosultság
 
A PTE DOK Alapszabály 21. § (4) bekezdése értelmében elnöknek választható bármely, az Egyetem valamely doktori iskolájában aktív doktorandusz vagy doktorjelölti, jogviszonnyal rendelkező doktorandusz vagy doktorjelölt, aki a jelentkezési határidőn belül érvényes pályázatot nyújtott be.
 
 
A pályázat formai követelményei
 
A PTE DOK Alapszabály 21. § (5)-(6) bekezdései értelmében az elnök személyére szóló pályázatnak tartalmaznia kell
 1. jelentkezési lapot;
 2. aktív doktorandusz vagy doktorjelölti jogviszony-igazolást;
 3. önéletrajzot;
 4. motivációs levelet;
 5. választási programtervet.
 
Amennyiben a pályázat nem tartalmazza a fent meghatározott dokumentumokat, az a pályázat hiánypótlás nélküli elutasítását vonja maga után. A beérkező pályázatokat az Ellenőrző Bizottság ellenőrzi.
 
Pályázatok beérkezésének határideje
 
2019. augusztus 30. (péntek)
 
A pályázat érvényesen kizárólag postai úton, tértivevényes formában, ajánlott, elsőbbségi küldeményként nyújtható be, az alábbi címre:

Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat
(7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.) 
 
A borítékon szerepelnie kell a „Pályázat – PTE DOK elnök személyére” megnevezésnek.
 
Az elnökválasztás egyéb szabályai
 
A PTE DOK Alapszabály 21. §-a értelmében:
 
 1. az elnököt nyilvános pályázat alapján a Küldöttgyűlés választja 2 évre;
 2. az elnök megválasztásához a küldöttgyűlési tagok több mint felének szavazata szükséges;
 3. az elnök egy alkalommal újraválasztható;
 4. amennyiben egyik jelölt sem szerzi meg a megválasztáshoz szükséges szavazatmennyiséget, 8 napon belül második fordulót kell tartani;
 5. a második fordulóban csak az első fordulóban két legtöbb szavazatot kapott jelölt indulhat;
 6. a második fordulóban indult jelöltek közül a Küldöttgyűlés azt a jelöltet választja elnöknek, aki a több szavazatot szerzi meg;
 7. a Küldöttgyűlés az elnök megválasztásával egyben a PTE DOK szenátusi tagját is megválasztja;
 8. az elnökválasztás lebonyolításának törvényességéért a szervezet Ellenőrző Bizottsága felelős.
 
Az elnökválasztó Küldöttgyűlés időpontja: 2019. szeptember 4. 17 óra
 
Kérdés esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot szervezetünkkel irodavezető-asszisztensünkkel, Nezdei Mirabellával (nezdei.mirabella@pte.hu).
 
 
Kelt Pécsett, 2019. augusztus 7. napján
 
 
Küldöttgyűlés
Pécsi Tudományegyetem
Doktorandusz Önkormányzat

Letölthető dokumentumok:

Pályázati felhívás
Jelentkezési lap