2019. évi doktori iskolai küldött-választás

Kategória: Személyzeti pályázat | Határidő: 2019-10-25 23:59:00
VÁLASZTÁSI FELHÍVÁS
a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatának 2019. évi doktori iskolai küldött-választására
 
Alulírott Pónusz Róbert, mint a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatának (a továbbiakban: PTE DOK) elnöke 2019. szeptember 20. napján, a PTE DOK Alapszabály 53. § értelmében a következők szerint írom ki a PTE DOK 2019. évi küldött-választását.
 
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 63. § (1) bekezdése értelmében a doktori képzésben részt vevők intézményi képviseletét a felsőoktatási intézmény részeként működő doktorandusz önkormányzatnak kell ellátnia.
 
A választási eljárás határnapjait az alábbiak szerint állapítom meg a Pécsi Tudományegyetem doktori iskolái tekintetében:
 
Jelöltállítási időszak a Pécsi Tudományegyetem valamennyi doktori iskolája esetében:
2019. szeptember 23-27.
 
Kampányidőszak és szavazás a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi doktori iskolája esetében:
Kampány időszak: 2019. október 7-9.
Szavazás: 2019. október 10-15.
 
Kampányidőszak és szavazás a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Idegtudományi, Demográfia és Szociológia, Elméleti Orvostudományok, Filozófia, Gazdálkodástani, Gyógyszertudomány, Interdiszciplináris, Interdiszciplináris Orvostudományok, Irodalomtudományi, Klinikai Orvostudományok, Nyelvtudományi, Pszichológia, Regionális Politika és Gazdaságtan doktori iskolája esetében:
Kampányidőszak: 2019. október 7-13.
Szavazás: 2019. október 14-18.
 
Kampányidőszak és szavazás a Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Neveléstudományi doktori iskolája esetében:
Kampányidőszak: 2019. október 7-14.
Szavazás: 2019. október 15-19.
 
Kampányidőszak és szavazás a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi, Biológiai és Sportbiológiai, Breuer Marcell, Fizika, Földtudományok, Kémia, Művészeti Kar doktori iskolája esetében:
Kampányidőszak: 2019. október 14-20.
Szavazás: 2019. október 21-25.
 
A választás operatív lebonyolításáért a PTE DOK Küldöttgyűlése által megválasztott Választási Bizottság felel.
 
A jelöltállítás és a választás a doktori iskolák adminisztrációját ellátó helyiségekben történik. A Választási Bizottság egyedi döntése alapján a szavazás a PTE DOK irodájában is megvalósítható.
 
A Választási Bizottság:         
dr. Niklai Patrícia Dominika, elnök
Bandi Szabolcs, tag
Hoffner Tibor, tag
Mező Emerencia, tag
Szabó-Guth Kitti, tag
 
Kérem, hogy amennyiben bármilyen kérdése merülne fel az eljárással kapcsolatban, lépjen kapcsolatban a Választási Bizottsággal a niklai.dominika@ajk.pte.hu e-mail címen.
 
Kelt Pécsett, 2019. szeptember 20. napján
 
Pónusz Róbert s.k.
elnök
Pécsi Tudományegyetem
Doktorandusz Önkormányzat