Kiemelkedő közéleti ösztöndíj 2019/2020. tavasz

Kategória: Kiemelkedő közéleti ösztöndíj | Határidő: 2020-08-10 12:00:00

Pályázati felhívás
Kiemelkedő közéleti ösztöndíj
 
 
A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata (a továbbiakban: PTE DOK) a PTE DOK Küldöttgyűlésének 5/2020 (I. 14.) számú határozata alapján, valamint a Pécsi Tudományegyetem Térítési és Juttatási Szabályzat 25. § (2) bekezdésének, illetve a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata Gazdálkodási és Juttatási Szabályzata 12. § (6) bekezdésének megfelelően ezúton kiemelkedő közéleti ösztöndíj-pályázatot ír ki a 2019/2020-as tanév tavaszi félévre, amelynek feltételei az alábbiak.
 
A kiemelkedő közéleti ösztöndíj fogalma
 
Kiemelkedő közéleti ösztöndíj a PTE DOK Alapszabály 3. § (1) bekezdésében meghatározott feladatai ellátásához szükséges tevékenység ellátásáért vagy teljesítmény nyújtásáért a PTE DOK tisztségviselői, ügyvivői vagy az Egyetemmel aktív hallgatói jogviszonyban álló hallgatók vagy doktorjelöltek részére nyújtható ösztöndíj.
 
Pályázati jogosultság
 
A PTE DOK által kiutalható kiemelkedő közéleti ösztöndíjban azok a teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben, illetve doktori képzésben részt vevő, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók, valamint doktorjelöltek részesülhetnek, akik
a) a PTE DOK tisztségviselői;
b) a PTE DOK ügyvivői;
c) a PTE DOK által egyedileg meghatározott közéleti tevékenységet végeznek.
 
 
A pályázati határidők
 
A jogosultak kötelesek minden hónap rendes Elnökségi ülését megelőző napig benyújtani kiemelkedő közéleti ösztöndíj pályázataikat a PTE DOK Elnökségének címezve.
 
Pályázati határidők (beérkezési) a félévben
 
2020 február – 2020. február 3.
2020 március – 2020. március 2.
2020 április – 2020. április 6.
2020 május – 2020. május 4.
2020 június – 2020. május 29.
2020 július – 2020. július 6.
2020 augusztus – 2020. augusztus 10.
 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy tekintettel arra, hogy az Elnökségnek csak a határidőig beérkező pályázatokat áll módjában elbírálni, ezért a határidőn túl érkezett pályázatokat a soron következő rendes Elnökségi ülésen fogja tárgyalni.
 
A kiemelkedő közéleti ösztöndíj mértéke
 
A kiemelkedő közéleti ösztöndíj jogcímen az idei félévben összesen kiosztható ösztöndíj összegét, valamint mértékeit a PTE DOK Küldöttgyűlése a PTE DOK Gazdálkodási és Juttatási Szabályzata alapján határozza meg.
 
A pályázatok elbírálása
 
A kiemelkedő közéleti ösztöndíj-pályázatokról az Elnökség javaslata és az Ellenőrző Bizottság ellenőrzését követően az Alapszabály 10. § (1) n) pontja alapján Küldöttgyűlés dönt.
 
Jogorvoslat
 
A döntést jogszabály- vagy szabályzatsértésre hivatkozással a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül lehet megtámadni a Másodfokú Tanulmányi Bizottságnál.
 
 
Kelt Pécsett, 2020. január 14. napján
 
 
Závodi Bence s.k.
elnök
Pécsi Tudományegyetem
Doktorandusz Önkormányzat