Ellenőrző bizottsági tag pályázat

Kategória: Személyzeti pályázat | Határidő: 2020-08-05 23:59:00
PÁ L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S
Ellenőrző bizottsági tag pályázat
 
 
Alulírott Závodi Bence mint a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatának (a továbbiakban: PTE DOK) elnöke a PTE DOK Alapszabályának 36-37. §§ és 42. § alapján pályázatot írok ki a PTE DOK Ellenőrző Bizottság tagi tisztségére.
 
Az Ellenőrző Bizottság a PTE DOK törvényességi ellenőrzését ellátó, 3 tagú állandó bizottsága.
 

A pályázat beadásának feltételei

 
Az Ellenőrző Bizottság tagja lehet az Egyetem valamely doktori iskolájában doktorandusz vagy doktorjelölti, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki az elnök által kiírt pályázatra jelentkezési határidőn belül érvényes pályázatot nyújtott be.

Betölthető pozíciók száma: 1 fő

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  1. jelentkezési lapot;
  2. aktív hallgatói jogviszony-igazolást;
  3. önéletrajzot;
  4. motivációs levelet.
 
Amennyiben a pályázat nem tartalmazza a fentiekben meghatározott dokumentumokat, az a pályázat hiánypótlás nélküli elutasítását vonja maga után.

Az ellenőrző bizottsági tag választására vonatkozó szabályok

 
Az Ellenőrző Bizottság tagjait a Küldöttgyűlés, az elnök által kiírt pályázat alapján 2 évre választja. Az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztásához a küldöttgyűlési tagok több mint felének szavazata szükséges.
 
Amennyiben az első alkalommal legalább három jelölt nem szerzi meg a megválasztásához szükséges szavazatmennyiséget, az elnök 8 napon belül rendkívüli Küldöttgyűlést köteles összehívni a betöltetlen ellenőrző bizottsági posztok betöltésére.
 
Amennyiben a második fordulóban sem szerzi meg legalább 3 jelölt a megválasztáshoz szükséges szavazatmennyiséget, abban az esetben köteles az elnök 8 napon belül ismételten rendkívüli Küldöttgyűlést összehívni, a harmadik forduló érdekében.
 
A harmadik fordulóban a legtöbb szavazatot szerző jelöltek lesznek az Ellenőrző Bizottság tagjai. Az Ellenőrző Bizottság tagjai egy alkalommal újraválaszthatók.

A pályázatról


A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. augusztus 5. (szerda)
 
A pályázatot kérjük postai úton, tértivevényes formában, ajánlott küldeményként megküldeni az alábbi címre:

Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat

(7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.)
 
A borítékon szerepelnie kell a „Pályázat – PTE DOK Ellenőrző Bizottság” megnevezésnek.
 
Pályázatot kizárólag papír alapon lehet benyújtani!
 
 
További információ:
 
Kutnyánszky Luca, PTE DOK irodavezető
e-mail: kutnyanszky.luca@pte.hu
 
 
Kelt Pécsett, 2020. július 15. napján
 
 
Závodi Bence s.k.
elnök
Pécsi Tudományegyetem
Doktorandusz Önkormányzat

Letölthető dokumentumok:

Pályázati felhívás
Jelentkezési lap