Megismételt jelöltállítás 2020. évi doktori iskolai küldöttválasztására

Kategória: Személyzeti pályázat | Határidő: 2020-09-18 23:59:00
Választási felhívás
Megismételt jelöltállítás
a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatának 2020. évi doktori iskolai küldöttválasztására
 
A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat (a továbbiakban: PTE DOK) Választási Bizottsága a PTE DOK Választási Szabályzatának 3. § (7) értelmében a következők szerint írja ki a PTE DOK 2020. évi küldöttválasztásásnak megismételt jelöltállítási időszakát.
 
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 63. § (1) bekezdése értelmében a doktori képzésben részt vevők intézményi képviseletét a felsőoktatási intézmény részeként működő doktorandusz önkormányzatnak kell ellátnia.
 
A Választási Bizottság választási eljárás határnapjait az alábbiak szerint állapítja meg a Pécsi Tudományegyetem doktori iskolái tekintetében:
 
Megismételt jelöltállítási időszak:
2020. szeptember 16-18.
 
A megismételt jelöltállítási időszak a Pécsi Tudományegyetem alábbi doktori iskolákban kerül kiírásra:
 
Demográfia és Szociológia Doktori Iskola
Nyelvtudományi Doktori Iskola
Filozófia Doktori Iskola
Klinikai Idegtudományi Doktori Iskola
 
A megismételt jelöltállítás elektronikus úton történik. A pályázatokat elektronikus úton kell benyújtani a megismételt jelöltállítási időszak utolsó napjáig a kuldottvalasztas.dok@pte.hu email címre. A dokumentumokat tömörített fájlban kérjük csatolni. A választások menetével kapcsolatban további információ a PTE DOK Választási Szabályzatában és a választási útmutatóban található.
 
 
A választás operatív lebonyolításáért a PTE DOK Küldöttgyűlése által megválasztott Választási Bizottság felel.
 
A Választási Bizottság:          dr. Niklai Patrícia Dominika, elnök
                                               Bárdonicsek Dominika, tag
                                               Mező Emerencia, tag
                                               Szabó-Guth Kitti, tag
                                               Víg Balázs, tag
 
 
Kérem, hogy amennyiben bármilyen kérdése merülne fel az eljárással kapcsolatban, lépjen kapcsolatba a Választási Bizottsággal a kuldottvalasztas.dok@pte.hu e-mail címen
 
Kelt Pécsett, 2020. szeptember 15. napján
 
 
dr. Niklai Patrícia Dominika s.k.
elnök
Választási Bizottság
Pécsi Tudományegyetem
Doktorandusz Önkormányzat