Intézményi szakmai és tudományos ösztöndíj 2020/2021 ősz

Kategória: Intézményi szakmai tudományos ösztöndíj | Határidő: 2020-11-06 23:59:00
 Pályázati felhívás
Intézményi szakmai és tudományos ösztöndíj
 
A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatának (a továbbiakban: PTE DOK) Küldöttgyűlése a Pécsi Tudományegyetem Térítési és Juttatási Szabályzatának (a továbbiakban: TJSZ) 4. § (2)-(3) bekezdései, valamint a 18. § (3a) bekezdése, valamint a szervezet Gazdálkodási és Juttatási Szabályzatának 11. § (1) d) pontja alapján 134/2020. (X. 14.) számú határozatával írja ki a 2020/2021-as tanév őszi szemeszterének intézményi szakmai és tudományos ösztöndíjpályázatát.
 
 Pályázati jogosultság
 
Az intézményi szakmai és tudományos ösztöndíjban az Egyetem doktori képzésében résztvevő, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező doktoranduszai részesülhetnek.
 
 A pályázat benyújtásának módja
 
A pályázatot a TJSZ 6. sz. mellékletében szereplő, doktoranduszokra vonatkozó űrlapon, elektronikus úton lehet benyújtani a PTE DOK részére. Minden pályázó egy pályázati időszakban, ösztöndíjanként egy pályázatot nyújthat be. A pályázatokat kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az alábbi email címre: Szeretnénk felhívni a pályázók figyelmét arra, hogy a pályázati űrlapon megjelölt helyeken minden esetben írják alá a dokumentumot és ezt követően szkenneljék be az elektronikus úton való beküldés céljából, különben a pályázatot érvénytelennek tekintjük. Amennyiben a pályázó publikációs jegyzéket is csatol a pályázatához, a jegyzéket szintén aláírásával szükséges ellátnia, különben érvénytelennek tekintjük az igazolást. Továbbá a pályázathoz csatolt mellékletek esetében arra kérjük a pályázókat, hogy a dokumentumok elnevezéseiben tüntessék fel az egyes tevékenységekhez tartozó kódokat. A teljes pályázati anyagot tömörített fájlként kérjük csatolni, csak ezen formában beküldött pályázatok kerülnek értékelésre!
 
 A pályázat beérkezési határideje:

2020. november 6.
 
 A pályázat elbírálásának módja
 
A beadott pályázatokat a PTE DOK Térítési és Juttatási Bizottsága rangsorolja, majd az abból készült javaslatról a szervezet Küldöttgyűlése nyílt szavazással dönt.
 
A nyertes pályázók a félév végén egy összegben részesülnek az ösztöndíjban.
 
  Jogorvoslat
 
A pályázó a Küldöttgyűlés pályázatát érintő érdemi döntése ellen, a közléstől számított 15 napon belül jogorvoslattal élhet, amelyet a PTE DOK-hoz címezve az Egyetem Másodfokú Tanulmányi Bizottságához kell benyújtani.
 
 
Kelt Pécsett, 2020. október 14. napján
 
 
Závodi Bence s.k.
elnök
Pécsi Tudományegyetem
Doktorandusz Önkormányzat