Kiemelkedő közéleti ösztöndíj 2021/2022/ősz

Kategória: Kiemelkedő közéleti ösztöndíj | Határidő: 2022-01-03 12:00:00
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Kiemelkedő közéleti ösztöndíj
 
 
A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata (a továbbiakban: PTE DOK) a PTE DOK Küldöttgyűlésének 92/2021. (VIII. 10.) számú határozata alapján, valamint a Pécsi Tudományegyetem Térítési és Juttatási Szabályzat 25. § (2) bekezdésének, illetve a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata Gazdálkodási és Juttatási Szabályzata 12. § (6) bekezdésének megfelelően ezúton kiemelkedő közéleti ösztöndíj-pályázatot ír ki a 2021/2022-es tanév őszi félévre, amelynek feltételei az alábbiak.
 

A kiemelkedő közéleti ösztöndíj fogalma

 
Kiemelkedő közéleti ösztöndíj a PTE DOK Alapszabály 3. § (1) bekezdésében meghatározott feladatai ellátásához szükséges tevékenység ellátásáért vagy teljesítmény nyújtásáért a PTE DOK tisztségviselői, ügyvivői vagy az Egyetemmel aktív hallgatói jogviszonyban álló hallgatók vagy doktorjelöltek részére nyújtható ösztöndíj.
 

Pályázati jogosultság

 
A PTE DOK által kiutalható kiemelkedő közéleti ösztöndíjban azok a doktori képzésben, illetve teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben részt vevő, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók, valamint doktorjelöltek részesülhetnek, akik
  1. a PTE DOK tisztségviselői;
  2. a PTE DOK ügyvivői;
  3. a PTE DOK által egyedileg meghatározott közéleti tevékenységet végeznek.
 
 

A pályázati határidők

 
A jogosultak kötelesek minden hónap rendes Elnökségi ülését megelőző napig benyújtani kiemelkedő közéleti ösztöndíj pályázataikat a PTE DOK Elnökségének címezve.
 

Pályázati határidők (beérkezési) a félévben

 
. 2021 szeptember hónap – szeptember 6. 
2021 október hónap – október 4. 
2021 november hónap – november 1. 
2021 december hónap – december 6. 
2022 január hónap – január 3. 
 
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy tekintettel arra, hogy az Elnökségnek csak a határidőig beérkező pályázatokat áll módjában elbírálni, ezért a határidőn túl érkezett pályázatokat a soron következő rendes Elnökségi ülésen fogja tárgyalni.
 

A kiemelkedő közéleti ösztöndíj mértéke

 
A kiemelkedő közéleti ösztöndíj jogcímen az idei félévben összesen kiosztható ösztöndíj összegét, valamint mértékeit a PTE DOK Küldöttgyűlése a PTE DOK Gazdálkodási és Juttatási Szabályzata alapján határozza meg.
 

A pályázatok elbírálása

 
A kiemelkedő közéleti ösztöndíj-pályázatokról az Elnökség javaslata és az Ellenőrző Bizottság ellenőrzését követően az Alapszabály 10. § (1) n) pontja alapján Küldöttgyűlés dönt.
 

Jogorvoslat

 
A döntést jogszabály- vagy szabályzatsértésre hivatkozással a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül lehet megtámadni a Másodfokú Tanulmányi Bizottságnál.
 
 
Kelt Pécsett, 2021. szeptember 14. napján
 
 
 
Balogh Márton s.k.
elnök
Pécsi Tudományegyetem
Doktorandusz Önkormányzat