2021. évi doktori iskolai küldöttválasztás

Kategória: Személyzeti pályázat | Határidő: 2021-10-01 23:59:00
VÁLASZTÁSI FELHÍVÁS
 
a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatának 2021. évi doktori iskolai küldöttválasztására
 
 
Alulírott Závodi Bence mint a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatának (a továbbiakban: PTE DOK) elnöke 2021. augusztus 25. napján, a PTE DOK Választási Szabályzatának 1. § (3) értelmében a következők szerint írom ki a PTE DOK 2021. évi küldöttválasztását.
 
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 63. § (1) bekezdése értelmében a doktori képzésben részt vevők intézményi képviseletét a felsőoktatási intézmény részeként működő doktorandusz önkormányzatnak kell ellátnia.
 
A választási eljárás határnapjait az alábbiak szerint állapítom meg a Pécsi Tudományegyetem doktori iskolái tekintetében:
 
Jelöltállítási időszak a Pécsi Tudományegyetem valamennyi doktori iskolája esetében:
2021. szeptember 6-10.
 
Kampányidőszak és szavazás a Pécsi Tudományegyetem valamennyi doktori iskolája esetében:
Kampányidőszak: 2021. szeptember 22-24.
Szavazás: 2021. szeptember 27. – október 1.
 
A jelöltállítás és a szavazás elektronikus úton történik. A pályázatokat elektronikus úton kell benyújtani a jelöltállítási időszak utolsó napjáig a kuldottvalasztas.dok@pte.hu email címre. A dokumentumokat tömörített fájlban kérjük csatolni. A választások menetével kapcsolatban további információ a PTE DOK Választási Szabályzatában és a választási útmutatóban található.
 
A választás operatív lebonyolításáért a PTE DOK Küldöttgyűlése által megválasztott Választási Bizottság felel.
 
A Választási Bizottság: dr. Niklai Patrícia Dominika, elnök
                                      Bárdonicsek Dominika, tag
                                      Mező Emerencia, tag
                                      Szabó-Guth Kitti, tag
                                      Víg Balázs, tag
 
 
Kérem, hogy amennyiben bármilyen kérdése merülne fel az eljárással kapcsolatban, lépjen kapcsolatba a Választási Bizottsággal a kuldottvalasztas.dok@pte.hu e-mail címen.
 
Pécs, 2021. augusztus 25.
 
Závodi Bence s.k.
elnök
Pécsi Tudományegyetem
Doktorandusz Önkormányzat