Kiemelkedő Tudományos és Művészeti Ösztöndíj 2021/2022 ősz

Kategória: Kiemelkedő tudományos és művészeti ösztöndíj | Határidő: 2021-11-05 23:59:00
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat Kiemelkedő Tudományos és Művészeti Ösztöndíj
 
Alulírott Balogh Márton, a Pécsi Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) Doktorandusz Önkormányzatának (a továbbiakban: PTE DOK) elnöke, a PTE DOK Küldöttgyűlésének 134/2021. (X. 12.) sz. határozata alapján a következő pályázati felhívást teszem közzé.
 

A pályázat célja

 
A kiemelkedő tudományos és művészeti ösztöndíj célja, hogy a PTE DOK –az Alapszabály 3. § (1) bekezdés k) pontjában rögzített feladatának megfelelően elősegítse az Egyetem doktori képzésben résztvevő hallgatóinak szakmai-tudományos előmenetelét.
 
A kiemelkedő tudományos és művészeti ösztöndíj az Egyetem aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező doktoranduszok számára tanévenként két pályázati ciklusban (őszi és tavaszi félév), valamint két kategóriában és két-két alkategóriában biztosít egyszeri alkalommal folyósítandó ösztöndíjat:
 
 1. tudományos tevékenységek,
  1. tudományos előadás tartása hazai vagy nemzetközi konferencián,
  2. egyéb szakmai tevékenység;
 2. művészeti tevékenységek,
  1. tudományos előadás tartása hazai vagy nemzetközi konferencián,
  2. egyéb szakmai tevékenység.
 
 

A pályázat beadásának feltételei

 
A pályázatra beadhatja jelentkezését, akinek az Egyetemmel aktív doktorandusz hallgatói jogviszonya áll fenn, amennyiben
 1. az Egyetem és a pályázó közötti aktív doktorandusz hallgatói jogviszony a jelentkezés félévében és az ösztöndíjjal támogatott időszak alatt is fennáll;
 2. vállalja, hogy a kiemelkedő tudományos és művészeti ösztöndíj elnyerése esetén, a pályázatának megvalósulását követően a PTE DOK számára írásos formában, saját kézjegyével ellátott beszámolót készít Kiemelkedő Tudományos és Művészeti Ösztöndíj Pályázati Szabályzata (a továbbiakban: Pályázati Szabályzat) 2. számú mellékletében foglalt szempontok alapján.
 
 
A pályázat kiírásakor érvényben lévő járványügyi szabályozásoknak megfelelve és eleget téve, a személyes jelenléthez kötött konferencia-megjelenés és/vagy kutatói tevékenység kapcsán jelen pályázattal elsődlegesen belföldi pályázati programokat áll módunkban támogatni. A pályázó saját felelősségére pályázhat és valósíthat meg személyes jelenléthez kötött külföldi pályázati programot. Személyes jelenlétet nem megkövetelő pályázati programok kapcsán nincs ilyen jellegű megkötés jelen pályázat szempontjából.
 
Minden pályázó egy pályázati időszakban, egy alkategóriában csak egy pályázatot nyújthat be.
 

A pályázatok elbírálása

 
A beadott pályázatokat a PTE DOK Térítési és Juttatási Bizottsága rangsorolja.
 
A PTE DOK Térítési és Juttatási Bizottság által felállított rangsorról és a támogatási összegről a PTE DOK Küldöttgyűlése szavazás útján dönt.
 

A kiemelkedő tudományos és művészeti ösztöndíj alapja

 
 1. A pályázat kiírása előtti félév megkezdése és a pályázat kiírása között megvalósult aktív tudományos és művészeti tevékenység. Amennyiben a pályázó korábban adott már be sikeres pályázatot, az egyes tevékenységeket igazoló dokumentumok csak a legutóbbi pályázati kiírás óta eltelt időszakból nyújthatók be.
 2. A pályázat keretében megvalósítani kívánt tudományos vagy művészeti tevékenység szakmai és költségtervi megalapozottsága, tervezettsége és realitása a jelen szabályzat 3. számú melléklete alapján.
 
A pályázatok elbírálásának menete
 1. A pályázatokra maximum 100 pont adható, a Pályázati Szabályzat 1. számú melléklete szerinti megoszlásban.
 2. Nyertes pályázat esetén a kiemelkedő tudományos és művészeti ösztöndíj mértéke a megpályázott összeggel, de maximum a Küldöttgyűlés pályázati felhívásában közzétett, az egyes kategóriákhoz és alkategóriákhoz rendelt maximális támogatási összeggel egyezik meg, amennyiben a pályázó pályázata eléri a Küldöttgyűlés által meghatározott, az ösztöndíj elnyeréséhez szükséges minimális pontértéket.
 3. A Küldöttgyűlés az ösztöndíj elnyeréséhez szükséges minimális pontértéket minden pályázati időszakban a rendelkezésre álló forrás és az érvényes pályázatok függvényében határozza meg.
 4. A Küldöttgyűlés pályázati kategóriánként és alkategóriánként eltérő minimális pontértéket határozhat meg.
 
A fentiekre vonatkozó részleteket a Pályázati Szabályzat mellékletei és jelen kiírás tartalmazzák.

 

Jelen kiírás keretében a 2022. január 1. és 2022. június 30. között megvalósítandó szakmai tevékenységekre lehet pályázni!

 

A pályázat benyújtása
 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. november 5.
 
A pályázatokat kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az alábbi email címre:
 
palyazatok.dok@pte.hu
 
Szeretnénk felhívni a pályázók figyelmét arra, hogy a pályázati űrlapon megjelölt helyeken minden esetben írják alá a dokumentumot és ezt követően szkenneljék be az elektronikus úton való beküldés céljából, különben a pályázatot érvénytelennek tekintjük. Amennyiben a pályázó publikációs jegyzéket is csatol a pályázatához, a jegyzéket szintén aláírásával szükséges ellátnia, különben érvénytelennek tekintjük az igazolást. Továbbá a pályázathoz csatolt mellékletek esetében arra kérjük a pályázókat, hogy a dokumentumok elnevezéseiben tüntessék fel az egyes tevékenységekhez tartozó kódokat. A teljes pályázati anyagot tömörített fájlként kérjük csatolni, csak ezen formában beküldött pályázatok kerülnek értékelésre!
 
A pályázat részletes kiírása (a Pályázati Szabályzat, valamint a letölthető űrlapok) megtalálható a PTE DOK weboldalán: http://www.phdpecs.hu
 
Kérdés esetén forduljon bizalommal a PTE DOK munkatársaihoz az palyazatok.dok@pte.hu e-mail címen!
 
Kelt Pécsett, 2021. október 12. napján
 
 
Balogh Márton s.k.
elnök
Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat